Lluís Pastor ha afirmat que la coalició treballarà per avançar cap a la plena escolarització gratuïta de 0 a 3 anys “per assegurar la igualtat d’oportunitats per a tots els xiquets i xiquetes d’Onda i una conciliació familiar efectiva”,

Segons l’alcadable de Compromís, en els últims quatre anys s’ha avançat en matèria de conciliació i igualtat d’oportunitats gràcies a les beques progressives que ha implantat la Conselleria d’Educació, que dirigeix Vicent Marzà. A més a més, s’ha creat una línia pública de 2 a 3 anys. D’altra banda, Pastor ha assegurat que l’Ajuntament ha creat un complement per facilitar a les famílies dur els seus fills i filles a l’escola infantil.

Seguint aquestes línies treballarem des de l’Ajuntament els propers quatre anys per tal d’aconseguir que l’escolarització siga totalment gratuïta”.

En aquest sentit, el candidat de Compromís ha destacat la importància de seguir avançant en la creació d’aules de 2 a 3 anys públiques, i al mateix temps “que seguim augmentant les beques per a tot el tram de 0 a 3 anys, perquè l’educació ha de ser accessible per a totes les persones que ho necessiten”.

Pastor també aposta per crear una xarxa de camins escolars segurs, “per tal de fomentar una vida saludable i evitar al màxim l’ús del cotxe per anar a escola”. En aquesta línia, s’ha compromés a treballar “per crear espais oberts per jugar i conviure, fer de les escoles un pont de cohesió social dels nostres barris”.

Un altra de les propostes que planteja la coalició és obrir una escola de famílies, amb l’objectiu de generar “un espai educador ric i obert a la participació de les persones adultes que conviuen amb els infants”.

Per a dur a terme aquestes propostes “i moltes més”, des de Compromís per Onda consideren que “cal aprofundir en el funcionament real dels consells escolars”. D’aquesta manera, ha indicat Pastor, s’aconseguiria una escola “més activa i involucrada en la societat, que participara en tots els projectes que es duen a terme des de museus, biblioteca, escoles esportives i activitats culturals organitzades des de l’Ajuntament i les diferents associacions d’Onda” ha conclòs Lluís Pastor.

——————

Compromís per Onda apuesta por avanzar hacia la plena escolarización gratuïta de 0 a 3 años

Lluís Pastor ha afirmado que la coalición trabajará para avanzar hacia la plena escolarización gratuita de 0 a 3 años “para asegurar la igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas de Onda y una conciliación familiar efectiva”.

Según el alcadable de Compromís, en los últimos cuatro años se ha avanzando en materia de conciliación e igualdad de oportunidades gracias a las becas progresivas que ha implantado la Conselleria de Educación, que dirige Vicent Marzà. Además, se ha creado una línea pública de 2 a 3 años. Por otra parte, Pastor ha asegurado que el Ayuntamiento ha apostado por un complemento para facilitar a las familias llevar a sus hijos e hijas a la escuela infantil.

“Siguiendo estas líneas trabajaremos desde el Ayuntamiento los próximos cuatro años para conseguir que la escolarización sea totalmente gratuita”.

En este sentido, el candidato de Compromís ha destacado la importancia de seguir avanzando en la creación de aulas de 2 a 3 años públicas, al mismo tiempo “que seguiremos aumentando las becas para todo el tramo de 0 a 3 años, para que educación debe ser accesible para todas las personas que lo necesitan”.

Pastor también apuesta por “crear una red de caminos escolares seguros, a fin de fomentar una vida saludable y evitar al máximo el uso del coche para ir a la escuela”. En esta línea, se ha comprometido a trabajar “para crear espacios abiertos para jugar y convivir, hacer de las escuelas un puente de cohesión social de nuestros barrios”.

Otra de las propuestas que plantea la coalición es abrir una escuela de familias, con el objetivo de generar “un espacio educador rico y abierto a la participación de las personas adultas que conviven con los niños”.

Para llevar a cabo estas propuestas “y muchas más”, desde Compromís per Onda consideran que “hay que profundizar en el funcionamiento real de los consejos escolares”. De este modo, ha indicado Pastor, se lograría una escuela “más activa e involucrada en la sociedad, que participara en todos los proyectos que se llevan a cabo desde museos, biblioteca, escuelas deportivas y actividades culturales organizadas desde el Ayuntamiento y las diferentes asociaciones de Onda” ha concluído Lluís Pastor.