Sílvia Miralles ha explicat la importància que té el turisme com a “dinamitzador de l’economia local”. En aquest sentit, la número 3 de la candidatura local de Compromís ha recordat algunes de les iniciatives que, “gràcies al treball de la coalició”, s’han dut a terme des de l’Ajuntament d’Onda. Ha posat com a exemple l’obertura del Centre d’Interpretació de la Serra d’Espadà “Onda Natura” o les propostes, aprovades al ple, per a demanar a la Generalitat que permeta l’ús de la bicicleta per camins del parc natural o s’adeque la Cova de l’Algepsar

Segons Miralles, des de la coalició tenen “una visió global de les possibilitats turístiques en conjunt amb la mancomunitat Espadà-Millars”. Per això, ha proposat un conveni “per a poder crear una gran marca turística i beneficiar-nos mútuament de tot el potencial que ofereix el patrimoni, les activitats de muntanya i el turisme cultural i esportiu, a l’hora d’aconseguir un creixement turístic sostenible”.

Respecte a les propostes concretes de Compromís per a Onda, la candidata ha avançat que “acondicionarem i obrirem al públic la presó de la Font de Dins, acabarem el corredor verd cofinançat amb fons FEDER, parlarem amb la Confederació Hidrogràfica per a poder crear una zona d’oci i aventura a l’embassament del Sitjar i tractarem de potenciar Onda com a plató cinematogràfic”.

Per a Sílvia Miralles “és important que les operadores turístiques puguen oferir una oferta amplia i variada per tal de consolidar un turisme estable i que gaudisca d’Onda i dels seus voltants durant diversos dies”.

Des de Compromís consideren que “és important involucar totes les parts implicades” perquè asseguren que “eixirien beneficiades” del creixement turístic que puga aconseguir Onda. En aquesta línia, aposten per “un treball conjunt” amb el comerç locak, el sector de la restauració, museus i la Mancomunitat Espadà-Millars . “Un dels objectius més importants és aconseguir un turisme de qualitat i sostenible”, ha conclòs Miralles.

————–

Compromís per Onda potenciará una marca turística junto con la Mancomunidad Espadán-Mijares

Silvia Miralles ha explicado la importancia que tiene el turismo como “dinamizador de la economía local”. En este sentido, la número 3 de la candidatura local de Compromís ha recordado algunas de las iniciativas que, “gracias al trabajo de la coalición”, se han llevado a cabo desde el Ayuntamiento de Onda. Como ejemplo ha puesto la apertura del Centre d’Interpretació de la Serra d’EspadàOnda Natura” o las propuestas, aprobadas en el pleno, para pedir a la Generalitat que permita el uso de la bicicleta por caminos del parque natural o la adecuación de la Cova de lAlgepsar

Según Miralles, desde la coalición tienen “una visión global de las posibilidades turísticas en conjunto con la mancomunidad Espadán-Mijares“. Por ello, ha propuesto un convenio “para poder crear una gran marca turística y beneficiarnos mutuamente de todo el potencial que ofrece el patrimonio, las actividades de montaña y el turismo cultural y deportivo, a la hora de conseguir un crecimiento turístico sostenible “.


Respecto a las propuestas concretas de Comprom
ís para Onda, la candidata ha avanzado que “acondicionaremos y abriremos al público la prisión de la Font de Dins, acabaremos el corredor verde cofinanciado con fondos FEDER, hablaremos con la Confederación Hidrográfica para poder crear una zona de ocio y aventura en el embalse del Sitjar y trataremos de potenciar Onda como plató cinematográfico “.


Para Silvia Miralles “es importante que l
os operadores turísticos puedan ofrecer una oferta amplia y variada para consolidar un turismo estable y que disfrute de Onda y de sus alrededores durante varios días”.


Desde Compromís consideran que “es importante involucrar todas las partes implicadas” porque aseguran que “saldrían beneficiadas” del crecimiento turístico que pueda conseguir Onda. En esta línea, apuestan por “un trabajo conjunto” con el comercio loca
l, el sector de la restauración, museos y la Mancomunidad Espadán-Mijares. “Uno de los objetivos más importantes es conseguir un turismo de calidad y sostenible”, ha concluído Miralles.