Lluís Pastor: «Hem demostrat, amb les ajudes als creadors, el FIVO, la diversificació de l’oferta i les subvencions aconseguides d’altres administracions, que hi ha una forma de gestionar la Cultura més propera a les persones i que repercuteix en el teixit social d’Onda».

El candidat de Compromís a l’alcaldia d’Onda i actual regidor de Cultura ha avançat, pel que fa al teatre Mònaco, que «ara mateix s’han fet ja els primers passos per convertir aquest espai en una instal·lació digna».

Lluís Pastor ha indicat que «es treballa en la redacció del projecte del nou Mònaco», proposta que Compromís va plantejar en els pressuposts de 2019 a causa de les mancances que pateixen les instal·lacions: «la calefacció tarda hores a calfar l’espai, a més hem de millorar el pati de butaques, l’escenari i també la dotació tècnica».

A pesar d’aquests dèficits, l’actual edil de Cultura ha dit sentir-se «satisfet» perquè «hem tret el màxim rendiment» a aquest espai, no només amb la programació, també amb aquelles activitats formatives com l’Escola Municipal de Teatre i altres cursos monogràfics que tenen lloc durant l’any, a més de cedir l’espai per a assajos de diverses iniciatives. «Per aquest motiu, m’atreviria a dir que el Mònaco s’ha usat quasi cada dia de l’any», ha assenyalat Pastor.

Pel que fa a la nova biblioteca, l’alcaldable de Compromís ha explicat que va ser l’opció més votada als pressupostos participatius de 2018. «Estem pendents que la Diputació ens torne l’antic parc de bombers a poder començar el projecte».

La nova biblioteca és també una prioritat per a la coalició. En aquest sentit, Lluís Pastor ha volgut agrair el treball que ha fet l’equip que hi treballa. «Com a exemple tenim el fet que la d’Onda siga una de les biblioteques del País Valencià que ha aconseguit més subvencions per part de la Conselleria de Cultura gràcies a les activitats de dinamització». L’adquisició de material bibliogràfic o l’ampliació de l’horari de les sales d’estudi per a tot l’any són també una mostra de l’interés per millorar les instal·lacions, adaptar-les a les necessitats de la població i fer que siguen útils a la ciutadania.

El candidat de Compromís ha indicat que «per a un municipi com Onda, i amb una biblioteca tan activa com la nostra, les instal·lacions se’ns han quedat menudes, per això considerem que cal crear-ne una altra que atenga les demandes del veïnat».

Finalment, Lluís Pastor s’ha mostrat «orgullós» pel treball realitzat des de l’àrea de Cultura ja que s’ofereix «una programació diversa i per a tothom, però encara ens queda molt per fer a l’hora de millorar les infraestructures i crear-ne de noves».

—————–

Compromís per Onda apuesta por crear una nueva biblioteca y reformar el Mónaco

Lluís Pastor: «Hemos demostrado, con las ayudas a los creadores, el FIVO, la diversificación de la oferta y las subvenciones conseguidas de otras administraciones, que hay una forma de gestionar la Cultura más cercana a las personas y que repercute en el tejido social de Onda».

El candidato de Compromís a la alcaldía de Onda y actual concejal de Cultura ha avanzado, con respecto al teatro Mónaco, que «ahora mismo se han hecho ya los primeros pasos para convertir este espacio en una instalación digna».

Lluís Pastor ha indicado que «se trabaja en la redacción del proyecto del nuevo Mónaco», propuesta que Compromís planteó en los presupuestos de 2019 a causa de las carencias que sufren las instalaciones: «la calefacción tarde horas en calentar el espacio, además tenemos que mejorar el patio de butacas, el escenario y también la dotación técnica».

A pesar de estos déficits, el actual edil de Cultura ha dicho sentirse «satisfecho» porque «hemos sacado el máximo rendimiento» de este espacio, no sólo con la programación, también con aquellas actividades formativas como la Escuela Municipal de teatro y otros cursos monográficos que tienen lugar durante el año, además de ceder el espacio para ensayos de diversas iniciativas. «Por este motivo, me atrevería a decir que el Mónaco se ha usado casi todos los días del año», ha señalado Pastor.

En cuanto a la nueva biblioteca, el alcaldable de Compromís ha explicado que fue la opción más votada en los presupuestos participativos de 2018. «Estamos pendientes de que la Diputación nos devuelva el antiguo parque de bomberos para poder comenzar el proyecto».

La nueva biblioteca es también una prioridad para la coalición. En este sentido, Lluís Pastor ha querido agradecer el trabajo que ha hecho el equipo que trabaja en la biblioteca. «Como ejemplo tenemos el hecho de que la de Onda sea una de las bibliotecas del País Valenciano que ha conseguido más subvenciones por parte de la Conselleria de Cultura gracias a las actividades de dinamización».

La adquisición de material bibliográfico o la ampliación, para todo el año, del horario de las salas de estudio son también una muestra del interés por mejorar las instalaciones, adaptarlas a las necesidades de la población y hacer que sean útiles a la ciudadanía.

El candidato de Compromís ha indicado que «para un municipio como Onda, y con una biblioteca tan activa como la nuestra, las instalaciones se nos han quedado pequeñas, por eso consideramos que hay que crear otra que atienda las demandas de las personas».

Finalmente, Lluís Pastor se ha mostrado «orgulloso» por el trabajo realizado desde el área de Cultura ya que se ofrece «una programación diversa y para todo el mundo, pero todavía nos queda mucho por hacer a la hora de mejorar las infraestructuras y crear otras nuevas»