La coalició Compromís per Onda ha demanat la dimissió del president del PP local arran de la sentència del cas Gürtel, en la qual s’acredita que el Partit Popular es va finançar il·legalment a Onda mitjançant un acte polític que es va dur a terme al teatre Mònaco i que es va pagar de manera fraudulenta.

L’acte a què fa referencia la sentència va tindre lloc el 26 d’abril de 2008 i tractava de fer un homenatge als interventors i apoderats del Partit Popular que havien participat en les eleccions generals d’aquell any. A l’acte van intervenir el condemnat Carlos Fabra, l’investigat Francisco Camps i el que aleshores ja era president del PP local, Salvador Aguilella.

Segons el portaveu de Compromís Lluís Pastor “Salvador Aguilella i tota l’agrupació popular local han tret un clar benefici polític amb els diners que el PP ha furtat a tots els ciutadans i ciutadanes d’Onda i, per tant, hem de reclamar les corresponents explicacions i responsabilitats”.

Segons explica Pastor, este tipus d’actes li han servit al president del PP d’Onda per a escalar alt dins de l’organigrama del seu partit, aconseguint el seu objectiu d’assegurar-se una cadira a la Diputació de Castelló quan va perdre l’alcaldia a les últimes eleccions, un càrrec amb un sou de 3142,85 euros mensuals amb dues pagues extres per mitja jornada.

El col·lectiu de Compromís també ha demanat que el Partit Popular aclarisca com es va pagar el míting central de campanya de 2011 de les eleccions municipals i autonòmiques en les quals el mateix Salvador Aguilella va aconseguir l’alcaldia d’Onda i en el que també van participar Carlos Fabra i Francisco Camps.

Segons declaracions de Lluís Pastor “Veient com ha estat funcionant el PP a tot el País Valencià ens preocupa molt que els actes de les eleccions de 2011 estiguen en la mateixa situació, per tant, demanem que ens expliquen a tots els veïns i veïnes d’Onda si també el van pagar de manera il·legal, encara que imagine que haurem d’esperar que ens ho explique la justícia”. “Per tot açò, Salvador Aguilella no pot continuar representant ni a la gent d’Onda ni a la de la província de Castelló” ha conclòs Pastor.


Compromís per Onda pide la dimisión de Salvador Aguilella por el caso Gürtel

La coalición Compromís per Onda ha pedido la dimisión del presidente del PP local a raíz de la sentencia del caso Gürtel, en la que se acredita que el Partido Popular se financió ilegalmente en Onda mediante un acto político que se llevó a cabo al teatro Mónaco y que se pagó de manera fraudulenta.

El acto a que hace referencia la sentencia tuvo lugar el 26 de abril de 2008 y trataba de hacer un homenaje a los interventores y apoderados del Partido Popular que habían participado en las elecciones generales de aquel año. Al acto intervinieron el condenado Carlos Fabra, el investigado Francisco Camps y el que entonces ya era presidente del PP local, Salvador Aguilella.

Según el portavoz de Compromís Lluís Pastor “Salvador *Aguilella y toda la agrupación popular local han sacado un claro beneficio político con el dinero que el PP ha hurtado a todos los ciudadanos y ciudadanas de Onda y, por lo tanto, tenemos que reclamar las correspondientes explicaciones y responsabilidades”.

Para Pastor, este tipo de actos le han servido al presidente del PP de Onda para escalar alto dentro del organigrama de su partido, consiguiendo su objetivo de asegurarse una silla en la Diputación de Castelló cuando perdió la alcaldía a las últimas elecciones, un cargo con un sueldo de 3142,85 euros mensuales con dos pagas extras por media jornada.

El colectivo de Compromís también ha pedido que el Partido Popular aclare cómo se pagó el mitin central de campaña de 2011 de las elecciones municipales y autonómicas en las cuales el mismo Salvador Aguilella consiguió la alcaldía de Onda y en el que también participaron Carlos Fabra y Francisco Camps. Según declaraciones de Lluís Pastor “Viendo cómo ha ido funcionando el PP en todo el País Valenciano nos preocupa mucho que los actos de las elecciones de 2011 estén en la misma situación, por lo tanto, pedimos que nos expliquen a todos los vecinos y vecinas de Onda si también lo pagaron de manera ilegal, aunque imagino que tendremos que esperar que nos lo explique la justicia”

“Por todo esto, Salvador Aguilella no puede continuar representando ni a la gente de Onda ni a la de la provincia de Castelló” ha concluido Pastor.