Acord amb EU i PSOE per votar Ximo Huguet Alcalde d’Onda.

Com vam dir durant la campanya electoral i per donar satisfacció als nostres simpatitzants i votants Compromís facilita que Ximo Huguet candidat pel Psoe siga Alcalde d’Onda, signant uns acords amb EU i PSOE, molt semblants i complementaris dels que va signar Ximo Huguet amb Onda Si Se Puede. Al mateix temps també comuniquem que degut a diferències en les competències assignades, no formarem de moment part del govern de la Vila. Els punts d’aquest acord són:
1. Auditoria independent dels comptes i fer-la pública.
2. Atorgarem major autonomia i poder de decisió als funcionaris municipals.
3. Impulsarem un portal d’Internet i una APP a enquesta sobre propostes municipals.
4. Crearem un grup de treball encarregat de realitzar, periòdicament, assemblees amb veïns i que tinga atenció directa amb l’Ajuntament.
5. Publicar tota contractació pública, imports, empresa i publicar, així mateix, la resta de projectes que hagen optat a l’oferta.
6. Invertirem per igual en tots els mitjans de comunicació, per donar abast a l’agenda i mai per autopromoció i serà públic.
7. Publicació dels desviaments entre l’aprovat i el que s’ha executat. I de totes les factures que entren en el registre.
8. Revisar els contractes municipals i recuperar, en la mesura del possible, els serveis perquè siguin de titularitat pública (recollida escombraries, cicle aigua, neteja, jardins, personal d’ETT, gestió d’instal•lacions …)
9. Creació d’una Comissió de Recursos Humans que reculla informes de les veritables necessitats de la gent. Reestructurar Onda Inserta.
10. Recuperar l’organització de Cursos Municipals.
11. Diversificar el model productiu, apostant per la ramaderia i l’agricultura.
12. Cedirem espais municipals per a la creació de cooperatives que aposten per productes KM0 i ecològics.
13. Els cursos que es realitzen que s’encaminen a satisfer una necessitat real de la població.
14. Ampliar les brigades municipals per donar el servei de manteniment de la ciutat sense haver de recórrer a empreses privades.
15. Introduir criteris de qualitat en l’ocupació en la contractació pública.
16. Utilitzar serveis públics de col•locació per a la contractació de personal, mai ETT.
17. La borsa d’ocupació estarà permanentment oberta i actualitzada, amb clàusules socials sensibles a les necessitats de determinats col•lectius.
18. En les licitacions públiques, crearem condicions de discriminació positiva per a les petites empreses locals i en els plecs de condicions es donarà avantatge a les empreses que incloguen criteris de sostenibilitat ambiental, qualitat d’ocupació i treball a discapacitats.
19. Ajudarem a les empreses que aposten pel Model Econòmic del Bé Comú.
20. Buscar solucions per cobrar més impostos a habitatges buits propietat dels bancs i que no es destinen a lloguer social.
21. Publicarem el cost que suposaria cobrar l’IBI als edificis de l’Església.
22. Facilitarem, a persones amb menys recursos, unificar els impostos municipals i fraccionar en 12 pagaments.
23. No cobrarem impostos a persones desnonades.
24. Ampliarem els pressupostos de Serveis Socials.
25. En Serveis Socials, farem dos grups de treball, un que atenga a oficines i un altre que realitze treball de carrer per atendre i conèixer la realitat social.
26. Reservarem, almenys, el 10% per a ocupació municipal a discapacitats i que siga gratificant per a ells.
27. Obrirem els menjadors escolars en època de vacances.
28. Demanarem a Generalitat la SAMU i el vial ràpid que unisca la nostra localitat amb l’hospital de la Plana.
29. Revisar els medicaments que es subvencionen per part de l’ajuntament.
30. Ampliarem el servei de policia de barri i exigir-los que patrullen a peu per tenir més contacte amb la ciutadania.
31. Posarem a disposició del que ho sol•licite una bústia de suggeriments anònimes.
32. Realització d’un pla d’igualtat i signarem el conveni amb la fundació Isonomia.
33. Pla local contra la violència de Gènere que incideixa en la sensibilització, prevenció i detecció.
34. Creació d’una residència per a la 3a edat i un centre d’atenció primerenca per a nens amb minusvalideses de 0 a 6 anys.
35. Apostar per la cultura en Valencià.
36. Crear una escola infantil d’art.
37. Potenciar la cultura local, cedint espais per a la creació o la presentació d’obres.
38. Realitzar activitats interculturals durant tot l’any amb les diferents cultures que conviuen al nostre poble.
39. Pla de dinamització cultural als barris.
40. Potenciar la coordinació educativa dels centres amb reunions periòdiques dels equips directius i l’Ajuntament.
41. Es donarà prioritat a les ajudes municipals a les escoles de titularitat pública.
42. Potenciarem Sistemes educatius alternatius a l’escola tradicional.
43. Demandarem la creació d’una escola infantil de 0 a 3 anys.
44. Crearem una xarxa d’activitats extraescolars i les facilitarem a famílies amb pocs recursos.
45. Crearem beques esportives per a joves que destaquen en les seves categories i facilitarem que els esportistes amb menys recursos puguen afiliar-se a associacions esportives.
46. Tornarem a deixar les direccions dels carrers d’una forma responsable i coherent.
47. Construcció d’una ronda nord que alleugere la circulació per l’Av. País Valencià, per la zona esportiva fins a la carretera de Tales.
48. Subvencionarem les restauracions arqueològiques en les reformes d’habitatges i locals del centre històric.
49. Farem d’Onda una ciutat 100% accessible.
50. Crearem una xarxa de pipicans per conscienciar del seu ús i mantenir neta la localitat.
51. Obligarem a crear un entorn segur en fàbriques abandonades del nucli urbà.
52. Elevar els tres ponts que creuen el riu i s’inunden en època de pluges.
53. Dinamitzar la zona del riu Sonella, dotant-lo de passejos, parcs per a mascotes, pista per a bicis i patins, etc.
54. Crearem el consell de l’esport que unisca a tots els clubs i associacions esportives.
55. Crear un circuit esportiu per ensenyar a la infància les diferents possibilitats pel que fa a esport. Educació multiesport.
56. Anirem a hotels de la província a oferir jornades de turisme a la localitat, posant l’autobús i deixant que puguin gastar en els comerços.
57. Promocionarem l’ús del Castell, no només com una fortalesa, sinó com un espai de trobada cultural. Concerts, cinema, arts escèniques …
58. Crearem rutes interpretatives de la Serra Espadà i crearem un centre d’interpretació.
59. Cobrar entrades simbòliques a turistes en què s’ofereixca descomptes en establiments.
60. Animarem els dies entre setmana a Fira d’Onda per donar alternativa “als bous al carrer”.
61. Despolititzar el Consell de Festes i que hi haga paritat entre taurins i gent que promoga la cultura alternativa.
62. Crearem una campa de cadafals per al seu emmagatzematge.
63. Col•locar contenidors per a la recollida selectiva com olis usats, piles …
64. Informar de la qualitat de l’aire que respirem i farem actuacions per millorar-lo.
65. Netejarem i protegirem l’entorn natural que ens envolta, evitant, d’aquesta manera, els incendis i la propagació de plagues.
66. Posarem en marxa un pla per a l’eliminació de contaminació acústica.
67. Punt verd d’informació.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *